Tidigare Kull/Litters

Mor/Mother: SVCH Pennygirls Carolina Rose

Far/Father: Karvin Tarantino

Kullen född/Litter born: 2006-01-04

 

           

Namn:

Kön

HD

AD

Ögon

Almost Heavenīs Star Of Andromeda

T B Ua  

Almost Heavenīs Star Of Cassiopeia

T B Ua  

Almost Heavenīs Star Of Columba

T B Ua  

Almost Heavenīs Star Of Canis Minor

H      

Almost Heavenīs Star Of Centaurus

H B Ua  

Almost Heavenīs Star Of Monoceros

H    

 

Almost Heavenīs Star Of Orion

H A Ua

 

Almost Heavenīs Star Of Pegasus

H    

 

Almost Heavenīs Star Of Phoenix

H C Ua